Kulturen 2009 – Folkkonst, Charlotte Åkerman. Via.